Voorinschrijving Zonaandelen geopend!​

Voorinschrijving Zonaandelen geopend! In najaar 2024 volgt een volgende inschrijfronde voor Zonaandelen Zonnig Duiven Ontwikkeling. Als je ‘projectparticipaties Zonnig Duiven Ontwikkeling’ koopt, help je samen met andere leden mee om het Zonnepark voor te bereiden en te ontwikkelen. Een investering waarmee je bijdraagt aan het opwekken van duurzame energie en waarmee je profiteert van de […]

Zonnig Duiven & biodiversiteit III: water en oevers

Zonnig Duiven & biodiversiteit III: water en oevers Om het zonnepark Zonnig Duiven in het landschap in te passen en om de biodiversiteit te stimuleren, zullen we bij de bouw een aantal maatregelen nemen. Zo komen er twee poelen, die een leefgebied voor allerlei planten en dieren bieden. Bijvoorbeeld aan reptielen, amfibieën en vogels. Er komt […]

Volgende stap ontwikkeling zonnepark: definitieve vergunning gepubliceerd

Volgende stap ontwikkeling zonnepark: definitieve vergunning gepubliceerd De ontwerp-omgevingsvergunning van Zonnepark Zonnig Duiven lag tot 26 juni ter inzage. In deze periode zijn geen zienswijzen ingediend. De gemeente Duiven heeft op 17 juli de definitieve vergunning gepubliceerd. Wat een mijlpaal! Bekijk hier de gemeentepublicatie. Intussen werkt het projectteam van EDL/REIJE en IX Zon aan de […]

Zonnig Duiven & biodiversiteit II: bomen & struiken

Zonnig Duiven & biodiversiteit II: bomen & struiken Om het zonnepark Zonnig Duiven in het landschap in te passen en om de biodiversiteit te stimuleren, zullen we bij de bouw een aantal maatregelen nemen. Er worden onder andere bomen en (bloeiende) struiken aangeplant. Langs de Kievitstraat worden in de populierenrij gaten gedicht door nieuwe populieren […]

Reactie Energie de Liemers op publicatie vergunning

Reactie Energie de Liemers op publicatie ontwerp-omgevingsvergunning Wat een mijlpaal! Gemeente Duiven heeft de ontwerp-omgevingsvergunning gepubliceerd. We gaan nu dus officieel het vergunningstraject in. Hiermee zijn we weer een stap dichter bij het realiseren van Zonnig Duiven! Waar wij als coöperatie heel enthousiast van worden is dat het zonnepark meer dan 11.000 huishoudens kan gaan […]

Ontwerp-omgevingsvergunning Zonnig Duiven ter inzage gepubliceerd!

Ontwerp-omgevingsvergunning Zonnig Duiven ter inzage gepubliceerd! Op 15 mei is door gemeente Duiven de ontwerp-omgevingsvergunning voor Zonnepark Zonnig Duiven gepubliceerd. Je kunt de gemeente tot 26 juni laten weten wat je ervan vindt. Dat heet een ‘zienswijze’ indienen. De gemeente bekijkt en verwerkt deze zienswijzen en past indien nodig de vergunning nog aan. Daarna publiceren […]

Zonnig Duiven & biodiversiteit I: bloemen, gras en kruiden

Zonnig Duiven & biodiversiteit I: bloemen, gras en kruiden Het gebied waar Zonnig Duiven zal worden gerealiseerd heeft op dit moment een agrarische functie. Er zijn relatief weinig verschillende planten- en diersoorten in het gebied. Hier willen we verandering in brengen door onder andere tussen en onder de zonnepanelen een kruidenrijk grasmengel in te zaaien. […]

Mogelijk bouw in twee fases

Er is beperkt ruimte op het elektriciteitsnet om de stroom van het zonnepark aan het elektriciteitsnet af te geven (dit wordt netcongestie genoemd). Het bestaande windpark Duiven, dat vlakbij het zonnepark staat, heeft ruimte over op hun aansluiting. We verkennen op dit moment of we deze aansluiting kunnen delen voor het zuidelijke deel van het […]