Vragen en antwoorden

Hieronder vind je veel gestelde vragen en antwoorden over de allerlei onderwerpen.
Staat jouw vraag er niet bij? Neem contact met ons op.

Zonnepark algemeen

Een zonnepark is een stuk grond met daarop zonnepanelen die energie opwekken. Groottes variëren van 5 tot meer dan 100 hectare. De zonnepanelen worden geplaatst op een “tafel” (stellage) en worden, omwille van de hoogste zonopbrengst, vaak op het zuiden georiënteerd. Wij zien daarnaast ook steeds vaker oost-west opstellingen waarbij meer gericht wordt op de ochtend- en avondzon. De zonnepanelen leveren stroom die via een omvormer en transformator wordt afgegeven aan het elektriciteitsnet. De energieleverancier levert vervolgens écht groene stroom aan particulieren en bedrijven.

Lang niet alle daken zijn geschikt om zonnepanelen op te plaatsen vanwege het gewicht dat het kan dragen, of vanwege de ligging. Zelfs wanneer alle geschikte daken vol zouden worden gelegd wordt er nog niet genoeg energie opgewekt om aan de duurzame energiedoelstellingen te voldoen. Voor het grootschalig opwekken van zonne-energie moet er daarom een combinatie gemaakt worden tussen dak- en veldopstellingen. De richtlijnen en verhoudingen hierin verschillen per gemeente..

Een zonnepark zal landschappelijk zo goed mogelijk worden ingericht. Daarbij wordt direct zicht voor omwonenden op de zonnepanelen zo veel mogelijk beperkt. Verder komt de zorg om straling, geluidshinder en weerkaatsing van licht regelmatig terug in de bezwaren. Het effect van straling is gezien het karakter en ligging van zonnepark nihil. Weerkaatsing van licht op de zonnepanelen is gezien de hoek van plaatsing niet aan de orde en wordt weerkaatsing van geluid opgevangen door begroeiing rondom het terrein.

Overeenkomsten worden aangegaan voor een periode van 25 tot 30 jaar. Daarna wordt het zonnepark opgeruimd en krijgt het terrein haar oude bestemming/gebruik terug.

Onder zonnepanelen kunnen planten groeien. Hiermee wordt rekening gehouden bij de inpassing. Er wordt dan gekozen voor planten- en bloemensoorten die geschikt zijn voor schaduwrijke standplaatsen. Ook wordt ervoor gezorgd dat hemelwater de bodem goed kan bereiken door genoeg afstand tussen de rijen panelen te laten. Hemelwater bereikt de grond ook via de kleine openingen tussen de panelen.

Daarnaast willen we gebruik maken van bi-faciale zonnepanelen, waarbij er ook meer licht de bodem kan bereiken. Dat heeft een positief effect op de biodiversiteit. Bi-faciale panelen werken dubbelzijdig met zonnecellen zowel aan de boven- als onderzijde en zijn meer doorzichtig dan monofaciale panelen. 

Doordat bi-faciale panelen zowel direct zonlicht aan de bovenkant als diffuus licht aan de onderkant kunnen absorberen, krijgen planten onder de panelen meer gelijkmatig verdeeld licht, wat gunstig is voor fotosynthese en de groei van gewassen. 

Zonnepark Zonnig Duiven

Zonnepark Zonnig Duiven is een initiatief van projectontwikkelaar IX Zon en Energie de Liemers/Rijn en IJssel Energiecoöperatie.  IX Zon is voor 50% aandeelhouder van het zonnepark. Energie de Liemers is samen met Rijn en IJssel Energie Coöperatie aandeelhouder voor de andere 50%. Het is de bedoeling dat het project via de coöperatie voor vijftig procent in handen van inwoners en lokale bedrijven komt. Om het project voor te bereiden is Zonnig Duiven BV opgericht.

Het zonnepark komt op het bedrijventerrein Innofase in gemeente Duiven. Het project bestaat uit ruim 54.000 panelen op een oppervlakte van zo’n 25 hectare. Hiermee kunnen we 11.000 huishoudens voorzien van lokale, duurzame energie. Bekijk op de pagina zonnepark de visualisatie.

Via Energie de Liemers/Rijn en IJssel Energiecoöperatie kun je meedoen met Zonnig Duiven. Zo kun je zelf een bijdrage leveren aan de energietransitie in jouw omgeving. Als lid kun je meepraten over de ontwikkeling van en deelname in Zonnepark Zonnig Duiven. Ook kun je op verschillende momenten inschrijven voor financiële participaties. De eerste inschrijving voor Zonaandelen Zonnig Duiven Ontwikkeling is inmiddels gesloten. Naar verwachting volgt in 2024 of 2025 een nieuwe inschrijfronde. Wil je meer weten, lid worden of aanmelden voor de nieuwsbrief? Kijk op www.energiedeliemers.nl.

Zonnepark Zonnig Duiven wil in 2024 een omgevingsovereenkomst sluiten met de omwonenden van het zonnepark. Daarin maken we afspraken over onderhoud en beheer van het zonnepark, de communicatie rondom de bouw en de omwonendenregeling (profijtregeling).

Daarnaast initieert Energie de Liemers een omgevingsfonds met de intentie dat alle zonne- en windparken in de regio hieraan bijdragen. Voor deze bijdrage houden we de gedragscode Participatie en Acceptatie Wind op Land aan. Daarbij wordt rekening gehouden met hoe het project op een andere manier al aan de omgeving bijdraagt. Hoe het omgevingsfonds er precies uit komt te zien werken we nog uit. Het omgevingsfonds is bedoeld voor duurzame en sociale projecten in de Liemers.

Zonnepark Zonnig Duiven zal een jaarlijkse bijdrage doen aan het omgevingsfonds van 0,30 euro per opgewekte MWh. 

Er is beperkt ruimte op het elektriciteitsnet om de stroom van het zonnepark aan het elektriciteitsnet af te geven (dit wordt netcongestie genoemd). Om overbelasting te voorkomen is er een lange wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het net. 

Het bestaande windpark Duiven, dat vlakbij het zonnepark staat, heeft ruimte over op hun aansluiting. We verkennen op dit moment of we deze aansluiting kunnen delen voor het zuidelijke deel van het Zonnepark . Als dat mogelijk is, verwachten we de bouw van het zuidelijke deel van het zonnepark in 2025/2026. Voor de rest van het Zonnepark willen we aansluiten op het nieuwe onderstation in Duiven bij Innofase. Dit nieuwe onderstation wordt volgens de planning van Liander in 2027/2028 gebouwd.

Voor het resterende deel van het zonnepark (of gehele zonnepark als het niet lukt om deels aan te sluiten bij Windpark Duiven) kan naar verwachting de bouw van start in 2027/2028.