Zonnepark Zonnig Duiven

Hoe gaat het zonnepark eruit zien?

Deze 3D-visualisatie door ROM3D is gebaseerd op een eerder ontwerp. Op de afbeelding onderaan deze pagina zie je de gelopen routes.

Zonnepark Zonnig Duiven in het kort: 

  • Locatie: Nieuwgraafsestraat Duiven
  • Ontwikkeling: Energie de Liemers en Rijn en IJssel Energiecoöperatie (EDL/REIJE) en IX Zon
  • Aantal zonnepanelen: 54.000
  • Bruto oppervlak: 26 ha
  • Netto oppervlak 20 ha
  • Totale vermogen: 31 MWp
  • Energieproductie: 28 GWh per jaar
  • Energie voor: ca. 11.000 huishoudens
  • Verwachte realisatie: 2027/2028

Energie de Liemers is een ledengroep van Rijn en IJssel Energiecoöperatie. Meer hierover lees je op de site van Energie de Liemers.

Zonnig Duiven BV

Projectontwikkelaar IX Zon en EDL/REIJE bereiden dit project samen voor. Hiervoor is Zonnig Duiven BV opgericht. De initiatiefnemers willen bijdragen aan de energietransitie en de opwek van meer lokale duurzame energie mogelijk maken. Zonnig Duiven is lid van Smart Energy Hub Innofase in Duiven. Circulaire ondernemers werken hierin samen aan een vernieuwende energy hub op het bedrijventerrein Innofase.

Projectvoorbereiding

Zonnepark Zonnig Duiven heeft een grondovereenkomst gesloten met de grondeigenaren. De omgevingsvergunning voor de bouw en het afwijken van het bestemmingsplan is aangevraagd in september 2023. Op 15 mei is door gemeente Duiven het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor Zonnepark Zonnig Duiven gepubliceerd. Deze kun je bij de documenten onderaan deze pagina bekijken. Je kunt de gemeente tot 26 juni 2024 laten weten wat je ervan vindt. Dat heet een ‘zienswijze’ indienen. De gemeente bekijkt en verwerkt deze zienswijzen en past indien nodig de vergunning nog aan. Daarna publiceren zij de definitieve vergunning. We verwachten dit medio augustus / september 2024. Bekijk hier het hele ontwerpbesluit en hoe je een zienswijze indient.

Als de vergunning is verleend kunnen we nog niet gaan bouwen, omdat we moeten wachten op een netaansluiting op het openbare stroomnet. Er is beperkt ruimte op het elektriciteitsnet om de stroom van het zonnepark aan het elektriciteitsnet af te geven (dit wordt netcongestie genoemd). Om overbelasting te voorkomen is er een lange wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het net. 

Het bestaande windpark Duiven, in de buurt van de geplande locatie, heeft ruimte over op hun aansluiting. We verkennen op dit moment of we deze aansluiting kunnen delen voor het zuidelijke deel van het Zonnepark. Als dat mogelijk is, verwachten we de bouw van het zuidelijke deel van het zonnepark in 2025/2026. Voor de rest willen we aansluiten op het nieuwe onderstation in Duiven bij Innofase. Dit nieuwe onderstation wordt volgens de planning van Liander in 2027/2028 gebouwd.

Voor het resterende deel van het zonnepark (of het geheel als het niet lukt om deels aan te sluiten bij Windpark Duiven) kan naar verwachting de bouw van start in 2027/2028.

Voorbereiden vergunning

Aanvragen vergunning

Vergunning verleend

Bouwen

In bedrijf

De ontwikkeling van het zonnepark wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland.
Daarnaast werkt Zonnig Duiven samen met ontwikkelingsmaatschappij OostNL en de gemeente Duiven.

Participatie

EDL/REIJE zorgt voor de lokale participatie in het project. EDL/REIJE is voor vijftig procent medeaandeelhouder van Zonnepark Zonnig Duiven. Zo beslist EDL/REIJE mee over de ontwikkeling van het project en groeit de kans dat we leden van EDL/REIJE straks een goede financiële deelname kunnen bieden.

Via EDL/REIJE kunnen omwonenden en inwoners van de Liemers meedoen met dit project. EDL/REIJE geeft financiële participaties uit voor de ontwikkel- en exploitatiefase. Via Energie de Liemers/Rijn en IJssel Energiecoöperatie hebben leden zeggenschap over de ontwikkeling van het Zonnepark.

Lees meer op pagina ‘Meedoen’.

Omgevingsovereenkomst

Zonnepark Zonnig Duiven heeft voorjaar 2024 de omgevingsovereenkomst aangeboden aan de omwonenden van het zonnepark. Daarin hebben we afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan over onderhoud en beheer van het zonnepark, de communicatie rondom de bouw en de omwonendenregeling (profijtregeling).

Omgevingsfonds

Energie de Liemers initieert een omgevingsfonds met de intentie dat alle zonne- en windparken in de regio hieraan bijdragen. Voor deze bijdrage houden we de gedragscode Participatie en Acceptatie Wind op Land aan. Daarbij wordt rekening gehouden met hoe het project op een andere manier al aan de omgeving bijdraagt. Hoe het omgevingsfonds er precies uit komt te zien werken we nog uit. Het omgevingsfonds is bedoeld voor duurzame en sociale projecten in de Liemers. Zonnepark Zonnig Duiven zal een jaarlijkse bijdrage doen aan het omgevingsfonds van 0,30 euro per opgewekte MWh. 

Downloads documenten

Ontwerp-omgevingsvergunning Zonnepark Zonnig Duiven

Financiële- en procesparticipatie maart 2024

Financiële- en procesparticipatie februari 2024

Landschapsplan januari 2024

Landschapsplan augustus 2023

Landschapsplan juli 2023

Verslag informatiebijeenkomst 22 mei 2023

Verslag informatiebijeenkomst 7 december 2022

Verslag informatiebijeenkomst 5 oktober 2022

Video Zonnig Duiven gelopen routes