Bedrijventerrein InnoFase wordt eerste smart energy hub van GelderlandProjectupdate Zonnig Duiven: vergunning ingediend

De opgewekte wind- en zonne-energie moet via een virtueel energiemanagementsysteem voor lokale en regionale afnemers beschikbaar komen en zorgen dat vraag en aanbod goed op elkaar worden afgestemd.

Onderlinge balans

De smart energy hub brengt als decentraal netwerk de opwek, de opslag en conversie en het verbruik van energie steeds in onderlinge balans. Het concept biedt zo een oplossing voor het steeds vollere stroomnet.

Recent onderzoek heeft uitgewezen dat er op en rondom bedrijventerrein InnoFase grote potentie is voor restwarmte, duurzame elektriciteit, biogas en waterstof. Hierbij kan de ontwikkeling van een decentraal netwerk, waarbij duurzaam opgewekte lokale energie ook weer lokaal afgezet wordt, een belangrijke bijdrage leveren.

Netcongestieproblemen

Een virtueel lokaal energiesysteem is de eerste stap die wordt gezet in de ontwikkeling van de Smart Energy Hub InnoFase. Dankzij dit systeem wordt onbenutte netcapaciteit virtueel ontsloten en kan daarmee gaan bijdragen aan het verminderen van netcongestieproblemen.

InnoFase is een bedrijventerrein van 66 hectare, gelegen aan de A12 in Duiven en de vestigingsplaats in Oost-Nederland voor ondernemingen die actief zijn in de circulaire economie. Samen met de 11 bedrijven die op het terrein liggen, richt InnoFase zich voornamelijk op het hergebruik van grondstoffen en energie. Daarnaast zal de komende jaren direct ten oosten van Synergiepark InnoFase een energiepark worden ontwikkeld met ruimte voor zo’n 90 hectare aan zonneparken en 5 tot 8 nieuwe windturbines.

Urgentie

De deelnemende partijen in de smart energy hub zijn Firan, gemeente Duiven, PreZero Nederland, Cirrec Netherlands, AVR Afvalverwerking, Koolen Industries, Waterschap Rijn en IJssel, Dutch Solar Parks, IX Zon, Sunvest Ontwikkeling, Eurus Energy Europe, InSus, Olde Bolhaar Eco Service, Perpetual Next, Ontwikkelmaatschappij Oost-Nederland, Provincie Gelderland en netbeheerder Liander.

Jan van der Meer, gedeputeerde provincie Gelderland, over het project: ‘De urgentie om over te gaan op duurzame energie is nog nooit zo groot geweest. Energie moet meer lokaal opgewekt worden én gebruikt worden, voor een efficiënt gebruik van het elektriciteitsnetwerk. InnoFase in Duiven is de eerste koploperlocatie in Gelderland waar overheid en bedrijfsleven samen gaan werken aan het realiseren van een smart energy hub. Hopelijk is dit een stimulans voor de start van meer smart energy hubs in Gelderland.’