IX Zon-projectleider Judith Jehee over Zonnig Duiven: ‘Het is echt een heel mooi project en het gaat voortvarend’

Judith, kun je iets over jezelf en je rol bij IX Zon vertellen?

“Ik ben 46 jaar en woon met mijn gezin in Heiloo (bij Alkmaar). Ik zit sinds 2008 in de ‘energiewereld’. Ik heb eerst twaalf jaar in zowel de ‘grijze industrie’als duurzame energie gewerkt bij Vattenfall. Sinds 2013 werk ik alleen nog maar met groene energie. Zo heb ik onder andere windparken ontwikkeld. Ik hield me hierbij ook erg bezig met de natuurkant. Bijvoorbeeld de invloed van windmolens op vogels en andere dieren.”

“Na Vattenfall maakte ik de overstap naar IX Zon. Windparken hebben erg veel impact op de omgeving en het duurt vaak lang om projecten van de grond te krijgen. Daarom was ik blij om de overstap te maken naar andere projecten zoals zonneprojecten. Ik ben nu projectleider van onder andere zonnepark Zonnig Duiven.”

Wat drijft je om dit werk te doen?

Verduurzaming gaat mij erg aan het hart. Gedreven door mijn idealen ben ik technische milieukunde gaan studeren en dit werk gaan doen. Ik houd ook van de wrijving in dit vakgebied. Ik snap dat een zonne- of windpark impact heeft op onze omgeving, maar wat is het alternatief? Ik vind het interessant om de verandering te helpen realiseren ook al is dit lastig. De energietransitie is een enorme opgave waar ik me graag mee bezighoud.”

Kun je meer vertellen over Zonnig Duiven?

“Het is echt een heel mooi project. 20 van de 25 hectare wordt met zonnepanelen ingericht, de overige 5 hectare wordt ingericht als natuur. Het gaat voortvarend! Er was al een uitgebreid beleid bij de gemeente, dus we zijn met een adviesbureau gaan kijken wat er binnen deze kaders mogelijk was. We hebben ook samen met de omwonenden bekeken wat zij belangrijk vinden. Zij willen dat je over de panelen heen kunt kijken, zodat de weidse gevoel van het landschap blijft behouden. We werken ook aan een batterij, omdat we denken dat er in de toekomst behoefte is aan lokale opslag.”

“Er is veel aandacht voor klimaatadaptatie en biodiversiteit. Zo vinden omwonenden het belangrijk dat het park wordt afgeschermd met hagen. Ook de gemeente vind het belangrijk dat er aandacht aan natuur en klimaat wordt besteed. Er komt een wadi waar regenwater in opgevangen kan worden en er worden poelen gegraven. Buiten dat dit veel ruimte geeft voor regenwater, biedt dit ook een leefomgeving voor allerlei dieren. Er komen ook takkenrillen en een keverbank. Goed dus voor insecten en daardoor ook voor vogels.”

Wat zijn de uitdagingen bij het ontwikkelen van Zonnig Duiven?

“De netaansluiting is een uitdaging vanwege netcongestie (overbelasting van het elektriciteitsnet). Er komt een nieuw onderstation in Duiven rond 2028/2029. Hier hebben we ruimte op gereserveerd. We willen kijken of we voor die tijd al een deel van het park aan kunnen sluiten op het net van het bestaande windpark Duiven. Er is ook een samenwerking tussen alle bedrijven die op en bij het InnoFase-terrein zitten om te kijken of we onderling energie uit kunnen wisselen door middel van een Smart Energy Hub. Niet alleen voor elektriciteit, maar ook voor warmte, gas en waterstof. Zo’n vraaggestuurde uitwisseling zou fantastisch zijn.”

Hoe is de samenwerking met EDL x REIJE?

“We grappen met EDL x REIJE weleens dat het een ‘gedwongen huwelijk’ is. Het doel is dat bij projecten als Zonnig Duiven zeker 50% lokaal bezit is. Omdat EDL net was opgericht, was het voor ons heel logisch om samen te werken met EDL x REIJE. Soms is er wel een spanningsveld omdat wij als bedrijf naast onze ideologie ook een commercieel belang hebben. Het bestuur en de leden van een energiecoöperatie hebben vaak een andere achtergrond en motivatie. Gelukkig hebben we een goede weg gevonden met EDL x REIJE. Er zit veel kennis en kunde. De combinatie van EDL x REIJE is heel waardevol voor ons gebleken. REIJE heeft veel ervaring met opwekprojecten, het betrekken van de omgeving en financiele deelname. EDL heeft veel lokale contacten en dat is erg belangrijk.”

Wat is het belang van Zonnig Duiven voor omwonenden?

“Dat is vooral de algehele verduurzaming van ons land en de regio, maar we hebben ook bekeken hoe de omwonenden er ook direct beter van kunnen worden. Mensen die binnen 600 meter van het park wonen krijgen een aantal gratis Zonaandelen. Hiermee worden ze mede-eigenaar van het park zonder dat ze financieel risico lopen. Ook kunnen zij gebruik maken van een voorrangsregeling voor de aanschaf van meer aandelen. Er komt ook een Omgevingsfonds. Een stukje van de opbrengst van het park wordt hiervoor beschikbaar gesteld. Er wordt nog bekeken waar dit fonds precies voor ingezet kan worden. Het doel is in elk geval dat bewoners van het aangrenzende gebied het fonds kunnen gebruiken voor duurzame en sociale projecten in de lokale gemeenschap.”