IX Zon-projectontwikkelaar Rob Mali aan het woord: ‘We moeten niet meer afhankelijk zijn van olie en gas’

Rob, kun je iets over jezelf en je rol bij IX Zon vertellen?

“Ik ben 27, woon in Haarlem en ben nu meer dan vier jaar projectontwikkelaar bij IX Zon. Ik studeerde Climate & Management aan de Hogeschool Den Haag en zat tijdens mijn scriptieperiode al bij het bedrijf. Daarna ben ik blijven hangen. Vanaf het begin ben ik betrokken geweest bij energieopslag- en zonprojecten. We zijn een groepje experts en focussen ons op het ontwikkelen van zonneparken en andere duurzame energie-intiatieven. We hebben ook een zusterbedrijf ‘IX Wind’ dat zich vooral op – adviseren over – windparken in het buitenland focust.”

Wat vind je interessant aan dit vakgebied?

“Mijn studie richtte zich op allerlei verschillende duurzaamheidsthema’s. Denk aan energie, maar bijvoorbeeld ook aan mobiliteit. Het zijn allemaal vraagstukken waar we iets mee moeten. We moeten circulairder gaan denken. Wat mij vanaf het begin boeide was de discussie die rondom deze thema’s ontstaat. Vooral het thema energie vind ik interessant omdat het zo’n basisbehoefte is. Het is ook een politiek (gevoelig) onderwerp. Iedereen wil duurzame energie, maar niemand wil een zonnepark naast zijn woning. Ik ben sterk van mening dat we niet meer afhankelijk moeten zijn van gas en olie. Al helemaal niet uit het buitenland. Ik vind het dan ook mooi om een bijdrage te leveren aan een gezonder en duurzamer systeem.”

Hoe is project Zonnig Duiven ontstaan?

“We hadden goed contact met het bedrijf dat de windmolens bij bedrijventerrein InnoFase heeft gebouwd. Het leek ons een mooie kans om dat net te gebruiken om een zonnepark op aan te sluiten. Toen zijn we de grondeigenaren in de omgeving van het windpark gaan benaderen voor een samenwerking. De gemeente was op dat moment al actief bezig met beleid rondom lokaal opwekken. Sterker nog: zij waren zelf ook naar de locatie bij InnoFase aan het kijken voor zo’n project. Dat sloot dus heel goed aan.”

“Het was de wens van de gemeente om 50% lokaal eigendom te realiseren. Dat vind ik een goed streven, maar is niet altijd even makkelijk. Ik ben er echter erg over te spreken hoe dat nu is vormgegeven. EDL x REIJE hebben goed gekwalificeerde mensen erbij gehaald die prettig in de samenwerking zijn. We hebben samen de vergunning aangevraagd. Het project verloopt goed. Ik verwacht dat we voor de zomer de vergunning hebben en daarna de subsidieaanvraag kunnen doen. Misschien kunnen we volgend jaar zelfs al een deel bouwen!”

Zijn er ook uitdagingen?

“Als we Zonnig Duiven op het reguliere elektriciteitsnet aan willen sluiten, kan dat waarschijnlijk pas rond 2028. Het huidige net kan zo’n grote hoeveelheid energie namelijk niet verwerken. Daarom hopen we een deel van het park aan te kunnen sluiten op het net van de windturbines. Dan kunnen we volgend jaar al een deel bouwen. Ik kan me ook voorstellen dat omwonenden zich anders af beginnen te vragen waarom het zo lang duurt voordat er gebouwd gaat worden.”

“Bij het naastgelegen bedrijventerrein InnoFase wordt gekeken of het mogelijk is om onderling elektriciteit uit te gaan wisselen. Zo’n ‘Smart Energy Hub’ is een goede oplossing voor het volle elektriciteitsnet. Het is nog zoeken of het zonnepark hier een concrete bijdrage aan kan leveren. Er zou een slim energiesysteem ontwikkeld moeten worden zodat vraag en aanbod op elkaar kan worden afgestemd. Voor bedrijven onderling is dat denk ik best haalbaar. Het zonnepark wekt echter zó veel energie op, dat het moeilijk is om vraag en aanbod in balans te krijgen. Vooral omdat het onduidelijk is welke energievraag de bedrijven op InnoFase de komende decennia zullen hebben.”

Wat wil je nog meegeven?

“Doe vooral mee! Omwonenden binnen een straal van 600 meter krijgen sowieso een aantal gratis Zonaandelen. Zij zijn dan dus mede-eigenaar van een stukje van het zonnepark zonder financieel risico te lopen. Ze profiteren van de inkomsten die het park in de toekomst gaat genereren. Ook mensen die verder weg wonen kunnen Zonaandelen kopen. Er wordt daarnaast een Omgevingsfonds opgezet. Elk jaar krijgt dit fonds een bijdrage uit de winst van Zonnig Duiven ter ondersteuning van bewonersinitiatieven. We willen dat zo veel mogelijk mensen profiteren van het project.”