Projectupdate Zonnig Duiven november 2023Projectupdate Zonnig Duiven: vergunning ingediend

Landelijke voorkeursvolgorde zon

Er is een wetsvoorstel om de regels voor zonneparken op land aan te scherpen. Hierdoor zullen nieuwe zonne-energieprojecten op landbouw- en natuurgronden alleen in sommige gevallen worden toegestaan. Gelukkig heeft dit nieuwe beleid geen effect op de ontwikkeling van Zonnepark Zonnig Duiven, omdat dit geen nieuw project is. De vergunningsaanvraag is ingediend en het vergunningsproces loopt door zoals gepland.

Energie de Liemers 50% aandeelhouder

Sinds half september is Energie de Liemers formeel 50% aandeelhouder van Zonnepark Zonnig Duiven. IX Zon en Energie de Liemers verzorgen samen de projectvoorbereiding. Meer hierover lees je op de website van Energie de Liemers.

Vergunningsaanvraag ingediend

De formele vergunningsaanvraag voor Zonnepark Zonnig Duiven is in september 2023 ingediend bij de gemeente Duiven. Inmiddels hebben we van de gemeente aanvullende vragen ontvangen en beantwoord. Naar verwachting zal de gemeente de ontwerpvergunning in het eerste kwartaal van 2024 ter inzage leggen.

Bijeenkomst omwonenden medio januari

In januari 2024 staat weer een bijeenkomst gepland voor alle omwonenden van het zonnepark. Graag geven we je dan weer een update van het project en gaan we dan met je  in gesprek over de concept omgevingsovereenkomst. Eerder hebben wij aan alle omwonenden voorgesteld om met de omwonenden een omgevingsovereenkomst af te sluiten. Daarin maken we afspraken over onder andere het onderhoud en beheer van het zonnepark, de communicatie voor, tijdens en na de bouwperiode en de omwonendenregeling (profijtregeling). Je ontvangt tijdig een uitnodiging voor deze bijeenkomst, evenals de concept omgevingsovereenkomst.