EDL/REIJE 50% aandeelhouder Zonnig DuivenProjectupdate Zonnig Duiven: vergunning ingediend

Koopovereenkomst met ontbindende voorwaarden

Op 23 juni ondertekenden EDL/REIJE en IX Zon de koopovereenkomst voor 50% van de aandelen van Zonnig Duiven BV. Zonnig Duiven BV is de entiteit die is opgericht voor de ontwikkeling van Zonnepark Zonnig Duiven. In de koopovereenkomst stonden een aantal ontbindende voorwaarden waaraan is voldaan en een ontbindende voorwaarde die nu is opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst.

Looptijd 30 jaar

Een ontbindende voorwaarde was de verlenging van de looptijd van het project naar 30 jaar, door een besluit van de gemeente Duiven. Dit besluit is in juni genomen. Lees hierover meer in het nieuwsbericht Verlenging looptijd en koopovereenkomst Zonnepark Zonnig Duiven.

Financiering

Een andere ontbindende voorwaarde betrof het verkrijgen van voldoende financiering door EDL/REIJE om de aankoop te doen en voor 50% van de kosten bij te dragen aan de ontwikkeling van Zonnepark Zonnig Duiven. Intussen is de aangevraagde lening van de Provincie Gelderland toegekend aan REIJE-EDL Zon BV, de dochter BV van EDL/REIJE. Daarmee is voldoende financiering beschikbaar.
Lees meer in het nieuwsbericht Lening Provincie Gelderland voor REIJE-EDL Zon BV.

Aandeelhoudersovereenkomst

Ook het samen opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst tussen IX Zon en EDL-REIJE was een ontbindende voorwaarde. Deze overeenkomst is met de officiële levering van de aandelen ook getekend. In de overeenkomst staan de afspraken tussen aandeelhouders over samenwerking, financiën enzovoorts. In de aandeelhoudersovereenkomst heeft de laatste ontbindende voorwaarde een plek gekregen. Dit gaat om afspraken over de BIBOB toets, de integriteitstoets die de gemeente doet op de aandeelhouders van het project. In de aandeelhoudersovereenkomst is afgesproken hoe er met deze toets wordt omgegaan.

Aankoopbedrag en ontwikkelkosten

Voor de aankoop van 50% van de aandelen heeft REIJE-EDL Zon BV € 166.200 betaald. Dit bedrag is overeengekomen met IX Zon als vergoeding voor de werkzaamheden die al gedaan zijn en resultaten die tot nu toe al bereikt zijn in de ontwikkeling van Zonnepark Zonnig Duiven. Ook zijn we overeengekomen dat vanaf 1 mei 2023 de ontwikkelkosten van het zonnepark door beide partijen samen, ieder 50%, worden gedragen.

Anterieure overeenkomst getekend

Intussen heeft het College van B&W van de gemeente Duiven ook besloten onder voorwaarden mee te werken aan de ontwikkeling van zonnepark Zonnig Duiven. Hierover worden afspraken gemaakt met initiatiefnemer Zonnig Duiven BV in de zogeheten ‘anterieure overeenkomst’. Meer hierover lees je in het nieuwsbericht College Duiven werkt mee aan zonnepark Zonnig Duiven.