College Duiven werkt mee aan Zonnepark Zonnig DuivenProjectupdate Zonnig Duiven: vergunning ingediend

Klimaatdoelstellingen

Door middel van dit zonnepark wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de gemeentelijke en regionale klimaatambitie voor CO2-reductie. De regionale ambitie is om uiterlijk in 2030 ten minste1,62 TWh duurzame elektriciteit op te wekken door grootschalige opwek van zon- en windenergie (onderdeel van de Regionale Energie Strategie RES. Vanuit de RES was dit gebied al eerder aangewezen als geschikt zoekgebied voor de opwek van zon- en/of windenergie).

50% lokaal eigendom

De initiatiefnemer heeft een intensief lokaal participatietraject doorlopen, waarbij rekening is gehouden met de belangen van de omgeving en de kwaliteit van natuur en landschap. Voor de ontwikkeling van het park is ‘Zonnig Duiven BV’ opgericht, die nu nog volledig in eigendom is van IX Zon. Recent is IX Zon met Energie de Liemers/Rijn en IJssel Energiecoöperatie (EDL-REIJE) overeengekomen dat zij 50% mede-eigenaar worden. EDL-REIJE is een lokale energiecoöperatie met de focus op de gemeenten in de Liemers, die zich inzet voor schone energie in de Liemers. Het doel van Energie de Liemers is om samen met leden, participanten en partners deel te nemen aan duurzame energieprojecten zoals zon- en windenergie of deze projecten op te zetten.  Mensen uit de directe omgeving – inwoners van Duiven, Zevenaar en Westervoort – krijgen voorrang om financieel te participeren in het deel dat bij EDL-REIJE in eigendom is. Op 5 en 7 september organiseert EDL-REIJE informatiebijeenkomsten over de mogelijkheid om deel te nemen aan de eerste fase van de ontwikkeling door middel van Zonaandelen Zonnig Duiven Ontwikkeling.

Kijk voor meer informatie op https://energiedeliemers.nl/

Formele procedure voor vergunning

De gemeente zal op basis van de gemaakte afspraken verdere planologische medewerking verlenen: De procedure kan worden gestart met het indienen en behandelen van de aanvraag van een Omgevingsvergunning. Naar verwachting kan begin 2024 de definitieve vergunning worden afgegeven en zal in 2027 de bouw van het zonnepark van start gaan.