Zonaandelen Zonnig Duiven ontwikkelingProjectupdate Zonnig Duiven: vergunning ingediend

Op donderdag 7 september start de inschrijving voor ‘Zonaandelen Zonnig Duiven Ontwikkeling’. De inschrijfperiode loopt tot en met zondag 24 september. Eén zonaandeel kost € 1.000, de minimum inleg is € 2.000. Er is geen maximum aantal. Het beoogd op te halen bedrag is € 100.000. Dit is de omvang van de aanbieding.

Eind augustus publiceren we het informatiememorandum en organiseren we een informatiebijeenkomst. Leden van REIJE kunnen inschrijven, zij ontvangen een uitnodiging per e-mail om in te schrijven. Ook niet-leden kunnen inschrijven voor Zonaandelen door eerst lid te worden van de Coöperatie:
Als je lid van REIJE wordt, betaal je € 24,- contributie per jaar, maar dit is gratis wanneer: Je actief bent als vrijwilliger (gemiddeld meer dan 2 uur per per week); Of klant bent van een energieleverancier waarmee de coöperatie een vergoedingsregeling heeft afgesproken (momenteel Greenchoice of OM) en dit bij de coöperatie hebt gemeld; Of participant bent in een van onze projecten. De coöperatie vraagt van haar leden om eenmalig een bedrag in te leggen op de ledenkapitaalrekening. Dit is een bedrag van € 100,- bij start van je lidmaatschap. De ledenkapitaalrekening is onderdeel van het eigen vermogen (risicodragend) van de coöperatie.

Direct omwonenden / lokale omgeving, inwoners van en rechtspersonen gevestigd in de gemeenten Duiven, Zevenaar en Westervoort krijgen voorrang bij de toekenning van participaties.

Met een zonaandeel neem je een aandeel in de Coöperatie. Het gaat dus niet om een lening. Op een aandeel wordt uitgekeerd conform de voorwaarden van de participatieovereenkomst voor zover de Coöperatie uitgekeerd krijgt uit REIJE-EDL Zon BV. De zonaandelen zijn beperkt verhandelbaar, dat wil zeggen dat de Coöperatie het verhandelen van zonaandelen faciliteert, maar de zonaandelen niet terugneemt (zie ook het participatiereglement).

Op het moment dat je één of meer Zonaandelen afneemt, ga je een participatieovereenkomst met Rijn en IJssel Energiecoöperatie aan. De overeenkomst geldt gedurende de ontwikkelfase van het project. Deze looptijd is gelijk aan de ontwikkeling van het zonneveld, naar verwachting tot medio 2027/2028 (als de looptijd in de praktijk korter of langer is, is dat volledig voor risico van de participanten). De ontwikkeling van het Zonnepark eindigt op het moment van Financial Close, voor de start van de bouw van het Zonnepark. Op dat moment wordt het rendement uitbetaald.

Meer informatie over de voorwaarden en risico’s lees je in het informatiememorandum dat we eind augustus publiceren. Begin september organiseren we 2 informatiebijeenkomsten voor geïnteresseerden.

Volgende uitgifte: Zonaandelen Zonnig Duiven Exploitatie

De Zonaandelen Zonnig Duiven Ontwikkeling kosten € 1.000 per stuk en de inleg is minimaal € 2.000. Dat is een bewuste keuze vanwege het hogere risicoprofiel. Het is nog niet zeker dat het project doorgaat.

Voor de exploitatiefase van Zonnig Duiven geven we ‘Zonaandelen Zonnig Duiven Exploitatie’ uit. De inleg per Zonaandeel (waarschijnlijk €250) en het risicoprofiel zijn dan lager. De inschrijving hiervoor vindt plaats als het project klaar is om gebouwd te worden. Naar verwachting is dit medio 2027. De looptijd van deze Zonaandelen is waarschijnlijk de hele looptijd van het project (30 jaar). Voor deze uitgifte wordt een nieuw informatiememorandum opgesteld op basis van de op dat moment actuele informatie.