Reactie Energie de Liemers op publicatie ontwerp-omgevingsvergunning

Wat een mijlpaal! Gemeente Duiven heeft de ontwerp-omgevingsvergunning gepubliceerd. We gaan nu dus officieel het vergunningstraject in. Hiermee zijn we weer een stap dichter bij het realiseren van Zonnig Duiven!

Waar wij als coöperatie heel enthousiast van worden is dat het zonnepark meer dan 11.000 huishoudens kan gaan voorzien van schone, lokale energie én we tegelijkertijd werken aan meer biodiversiteit. Voor de aanleg van het park gebruiken we namelijk ‘bifacial’ zonnepanelen. Deze hebben een doorzichtige achterkant. Hierdoor en door de manier waarop de panelen worden geplaatst krijgt de bodem licht, water en lucht. Goed voor planten dus! Onder en rondom de panelen zal een inheems mengsel van kruidenrijk gras worden gezaaid. Dit biedt een leefomgeving voor onder andere vlinders, bijen en andere insecten. Ook worden er bomen, hagen en struiken geplant. Er komt een natuurvriendelijke oever en er wordt een poel aangelegd. Goed dus voor vogels en amfibieën.

Dit zijn allemaal prachtige plannen, dus we vechten ervoor om zo snel mogelijk (een deel van het zonnepark) te kunnen gaan bouwen. Omdat er op dit moment niet genoeg ruimte op het elektriciteitsnet is om direct zoveel nieuwe stroom aan te bieden, kijken we naar alternatieven. Mogelijk kunnen we in 2025 (een deel) gaan bouwen door aan te sluiten op het bestaande net van het naastgelegen windpark. Ook kijken we naar de mogelijkheden om een ‘Smart Energy Hub’ te creëren. Hiermee zou op het InnoFase-terrein – waar het zonnepark komt te liggen – duurzame energie opgewekt en onderling uitgewisseld kunnen worden. We kijken ook naar de mogelijkheid om lokaal energie op te slaan.

We gaan er dus alles aan doen om zo snel mogelijk van start te kunnen gaan. Alle lokale partijen zijn in ieder geval aan boord. Gemeente Duiven, provincie Gelderland, het waterschap en lokale bedrijven als AVR willen allemaal dat de bouw van een onderbouwstation doorgaat en zo snel mogelijk start. Door dit brede draagvlak lukt het ons om met Liander in gesprek te komen en blijven. Zodra we meer weten over de start van de bouw dan hoor je dat uiteraard direct van ons. Nog meer goed nieuws: ook gemeente Zevenaar lijkt welwillend om in de toekomst schone energie in de gemeente op te gaan wekken. Hier kunnen we als coöperatie een rol in gaan spelen.

Ondanks het overvolle elektriciteitsnet blijven we positief en strijden we voor meer lokale duurzaam opgewekte energie. Zo dragen we bij aan een betere wereld voor onszelf en de generaties na ons. Ook zijn we daardoor minder afhankelijk van energie uit niet democratische landen zoals Rusland. Grappig, als bonus levert het ook nog eens geld op. Mensen met een variabel stroomcontract hebben deze maand zelfs op meerdere dagen geld verdiend door stroom te gebruiken. Het moet niet gekker worden!

Wout Oosterhof – Voorzitter Energie de Liemers & secretaris Rijn en IJssel Energiecoöperatie