Zonnig Duiven & biodiversiteit II: bomen & struiken

Om het zonnepark Zonnig Duiven in het landschap in te passen en om de biodiversiteit te stimuleren, zullen we bij de bouw een aantal maatregelen nemen. Er worden onder andere bomen en (bloeiende) struiken aangeplant. Langs de Kievitstraat worden in de populierenrij gaten gedicht door nieuwe populieren aan te planten. Aan de zuidkant van de Nieuwgraafseweg komt een rij zwarte elzen.

Er wordt ook bijna 2.800 meter aan struikgewas/struweelhaag aangeplant. We hebben gekozen voor soorten als meidoorn, sleedoorn, vlier en Gelderse roos. Dit zijn soorten die inheems in Nederland voorkomen en hierdoor klimaatbestendig en goed voor de lokale biodiversiteit zijn. Deze struiken vormen voedsel en een leefgebied voor onder andere merels, lijsters, spreeuwen en mezen. Met onder andere het snoeihout van de hagen worden aan de noordkant van het zonnepark (parallel aan de Kievitstraat) en aan de zuidkant van het zonnepark (parallel aan de Wijde Wetering) takkenrillen gemaakt. Deze ‘muurtjes’ van dood hout bieden een leefgebied aan onder andere vogels, spitsmuizen en egels.

 

>> Bekijk het Landschapsplan