Projectlogo Zonnepark Zonnig Duiven

IX Zon en EDL/REIJE hebben een prachtig logo laten ontwerpen voor zonnepark Zonnig Duiven. We zijn erg blij met dit beeld dat de zon, Duiven en ook de Liemers in zich verenigt. Natuurlijk blijven we ook in de nieuwsbrieven van het Zonnepark en in de EDL en REIJE nieuwsbrieven updates geven over de voortgang van Zonnepark Zonnig Duiven.

Projectupdate Zonnig Duiven november 2023

Zoals je misschien in de media hebt gelezen hebben de ministers De Jonge en Jetten in een brief aan de Tweede Kamer voorgesteld om de regels voor zonneparken op land aan te scherpen, met een vernieuwde ‘voorkeursvolgorde zon’. Dit nieuwe beleid heeft geen effect op de ontwikkeling van Zonnepark Zonnig Duiven. De vergunningsaanvraag is ingediend en het vergunningsproces loopt door zoals gepland.

EDL/REIJE 50% aandeelhouder Zonnig Duiven

Op 12 september heeft EDL/REIJE officieel 50% van de aandelen van Zonnig Duiven BV overgenomen. Op 23 juni zijn IX Zon en EDL/REIJE de koopovereenkomst aangegaan. Daarin stonden nog een aantal ontbindende voorwaarden. Deze ontbindende voorwaarden zijn inmiddels voldaan. We zijn verheugd met deze stap en kijken er naar uit om samen met IX Zon een mooi project te gaan realiseren.

College Duiven werkt mee aan Zonnepark Zonnig Duiven

Het college van B&W van Duiven heeft besloten onder voorwaarden mee te werken aan de ontwikkeling van zonnepark Zonnig Duiven. Hierover worden afspraken gemaakt met initiatiefnemer Zonnig Duiven BV. Dit betekent dat er een eerste stap wordt gezet naar de realisatie van het zonnepark.

Zonaandelen Zonnig Duiven ontwikkeling

Inschrijving Zonaandelen Zonnig Duiven Ontwikkeling
Van donderdag 7 tot zondag 24 september kun je inschrijven voor Zonaandelen Zonnig Duiven Ontwikkeling.

IX Zon en Energie de Liemers sluiten Samenwerkingsovereenkomst

Geplande locatie is Nieuwgraafsestraat in Duiven. Op het bedrijventerrein Innofase.

IX Zon en Energie de Liemers willen een zonnepark ontwikkelen aan de Nieuwgraafsestraat. Eind april hebben partijen een Samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de verdere ontwikkeling van Zonnepark Zonnig Duiven. Energie de Liemers wordt voor 50% aandeelhouder van het project en wil gaan zorgen voor lokale deelname aan het zonnepark. IX Zon heeft tot nu toe de projectontwikkeling van het zonnepark Zonnig Duiven gedaan. Op dit moment is de vergunningsaanvraag in voorbereiding.